УКРАЇНА
Хмельницька область
Старокостянтинівська районна рада

РІШЕННЯ
шостої сесії
від 18 вересня 2003 року № 10
м.Старокостянтинів

Про районну програму "Шкільний автобус"

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму "Шкільний автобус" (додається).

2. Інформацію про хід виконання районної програми щорічно заслуховувати на сесії районної ради.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації щорічно при формуванні районного бюджету передбачати виділення коштів на виконання програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Катревича І.І. та на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, у справах сім'ї, материнства і дитинства, молодіжної політики, культури та освіти (Домбровський І.Д.)

Голова районної ради В.В. СитникРАЙОННА ПРОГРАМА

"Шкільний автобус"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Організація регулярного безкоштовного підвезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Статтею 14 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено забезпечення підвезення до місця навчання і додому дітей та педагогічних працівників. У районі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 34% загальної кількості учнів і 308 педагогічних працівників.

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

Організацію підвозу учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом:

- укладання договорів з ТОВ «Автобаза», установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками - фізичними особами на здійснення організованого підвезення або підвезення рейсовими автобусами;

- придбання спеціалізованих автобусів для перевезення учнів і педагогічних працівників.

Підвіз дітей , до дошкільних навчальних закладів , здійснювати в супроводі батьків даних дітей або вихователя дошкільного закладу, шкільними автобусами за окремими графіками після укладання договорів з виконавчими комітетами сільських рад на здійснення організованого підвезення.

Забезпечення спеціалізованим автотранспортом проводиться за рахунок коштів державного бюджету і місцевого бюджету.

Закупівля автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюється на тендерній основі в установленому порядку.

Із зміною мережі навчальних закладів району, щорічно до 5 вересня, можливе внесення коректив до додатків №1-3, що потрібно врахувати при формуванні районного бюджету на відповідний рік.

1. Мета і завдання Програми

Метою Програми є:
виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, безоплатного підвозу у позаурочний час учнів та вихованців для участі в районних та обласних наукових, культурних , спортивно-масових заходах , олімпіадах, конкурсах, занять у позашкільних навчальних закладах району , здійснення перевезення учнів до місць зовнішнього незалежного оцінювання та у зворотному напрямку, до спортивно-культурних та мистецьких закладів району, підвозу учнів до базових навчальних закладів для забезпечення гарячим харчуванням.

- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

- оптимізація мережі загальноосвітніх закладів у сільській місцевості;

- створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому.

Основні заходи Програми

№ з/п Зміст заходів Відповідаль-ні виконавці Строки виконан- ня Прогнозо-ваний обсяг фінансу вання
1 2 3 4 5
1. Придбання автобусів для поповнення існуючого парку.
1.1. Проведення торгів із закупівлі автобусів. Головні розпорядники бюджетних коштів 2004-2014
1.2. Придбання автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку та його утримання (додаток 3). Головні розпорядники бюджетних коштів 2004-2014 У межах призначень на бюджет-ний рік
2. Організаційна робота.
2.1. Уточнення закріплених за загальноосвітніми закладами територій обслуговування, по мірі оптимізації мережі, з урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів у сільській місцевості, здійснення перевезення учнів до місць зовнішнього незалежного оцінювання та у зворотному напрямку, підвезення до спортивно – культурних та мистецьких закладів району. Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 2004-2014
2.2. Уточнення розроблених і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів для перевезення учнів і педагогічних працівників, по мірі оптимізації мережі навчальних закладів сільської місцевості. Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 2004-2014
2.3. Створення, у разі необхідності, спеціалізованих автотранспортних підприємств. Районна рада , районна державна адміністрація 2004-2014
2.4. Здійснення, відповідно до потреби, розподілу транспортних засобів між навчальними закладами. Вирішення питань матеріально – технічного та кадрового забезпечення виконання програми. Головні розпорядники бюджетних коштів 2004-2014
2.5. Передбачення щороку під час складання проектів районних бюджетів коштів, необхідних для утримання спеціалізованих автотранспортних підприємств, централізованого обслуговування транспортних засобів, забезпечення паливно – мастильними матеріалами транспортних засобів та їх безпечну експлуатацію. Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 2004-2014
2.6. Забезпечення виготовлення проїзних квитків для учнів та педагогічних працівників, які користуються правом безоплатного проїзду на час навчання. Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 2004-2014 (щорічно до 1 вересня)
2.7. 2.7. Забезпечення навчання учасників навчально – виховного процесу з питань безпечної поведінки під час перевезення автотранспортом. Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Постійно
2.8. Забезпечення контролю за виконанням правил дорожнього руху при перевезенні учнів. Районний відділ Міністерства внутрішніх справ України в районі Постійно

Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинити негативні процеси у соціальній сфері села;

- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у районі;

- створити у сільській місцевості належні умови для здобуття повної загальної середньої освіти.

Фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів місцевого бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою раціонального використання автобусів керівники навчальних закладів повинні забезпечити корегування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.


Прогнозований план придбання автобусів
на 2003-2014 роки за кошти районного бюджету

Пасажиромісткість автобусів 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всього
До 15 місць 2 2 2 2 2 2 2 1 - - - - 15
Вартість В межах призначень на бюджетний рік
До 25 місць - - 1 - - - - - - - 1 1 3
Вартість В межах призначень на бюджетний рік
Понад 25 місць - - - - - - - - 1 2 - - 3
Вартість В межах призначень на бюджетний рік
Всього автобусів 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 21
Сума витрат В межах призначень на бюджетний рік
Кiлькiсть переглядiв: 927