• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Профільне навчання
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
організації допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Старокостянтинівського району на 2012-2017 роки

Одним з основних напрямів реформування загальної середньої освіти є впровадження в старшій школі допрофільної підготовки та профільного навчання. В 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах району допрофільною підготовкою охоплено всіх учнів 8-9 класів, а профільним навчанням 523 старшокласники, що становить 100% від усіх учнів 10-11 класів.

Найбільша кількість учнів охоплена технологічним напрямом, суспільно-гуманітарним та природничо-математичним.

Аналіз результатів впровадження профільного навчання висвітлив і ряд нерозв’язаних проблем: формування профільних класів в окремих школах проходить без глибокого вивчення інтересів учнів, врахування їх потреб та можливостей щодо їх майбутнього вибору, повільно впроваджується програма допрофільної підготовки «Людина і світ професій», недостатній рівень матеріального та навчально-методичного забезпечення, тощо.

З метою поступової ліквідації наявних недоліків та покращення умов для задоволення потреб і запитів школярів у безоплатному доступу старшокласників до профільної та допрофесійної підготовки, відділ освіти районної державної адміністрації передбачає здійснити протягом 2012-2017 років наступне:

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Примітка
І. Організаційні заходи
1. Провести інструктивно-методичну нараду керівників навчальних закладів з питань організації профільного навчання та допрофільної підготовки в закладах освіти Серпень 2012 р.
2. Затверджувати робочі навчальні плани навчальних закладів району Щорічно, серпень
3. Перевірити статути загально освітніх навчальних закладів з метою відображення форм організації профільного навчання в старшій школі До 01.08.2012р.
4. Здійснювати аналіз діяльності та якості використання годин варіативної складової навчальних планів Щорічно
5. Визначити базові школи з окремих напрямів профільного навчання 2012-2013 н/р.
6. Періодично заслуховувати на засіданнях колегії відділу освіти питання про стан впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання. Щорічно
7. Проводити моніторинг ефективності впровадження профільного навчання та якості викладання профільних предметів Щорічно
8. При потребі вносити корективи в мережу профільних класів та навчальних закладів Щорічно
ІІ. Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
1. Забезпечити впровадження в навчально-виховний процес для учнів 8-9 класів курсу «Людина і світ професій» Щорічно
2. Впровадити систему тренінгів особистісного зростання серед старшокласників 2012-2017р.р.
3. Запроваджувати тестові комп’ютерні технології для визначення нахилів та обдарувань школярів 2012-2017р.р.
4. Організувати в навчальних закладах роботу батьківського всеобучу з проблем професійного самовизначення особистості Постійно
ІІІ. Профорієнтаційна робота
1. Брати участь у щорічному ярмарку професій для учнів 9-11 класів Постійно
2. Забезпечити участь учнів у районному конкурсі-турнірі знавців професій Щорічно
3. Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти ( тижні професій, екскурсії на виробництво, зустрічі з ветеранами праці, тощо) 2012-2017р.р
4. Забезпечити співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів з професійними ліцеями району та міста Постійно
5. Проводити спільні заходи з міськрайонним Центром зайнятості з питань профорієнтації учнівської молоді 2012-2017р.р.
6. Організувати екскурсії учнів 7-9 класів на міський та Староостропільський навчально-виробничі комбінати з метою допрофільної підготовки 2012-2017р.р.
7. Проводити спільні заходи відділу освіти та відділу сім’ї, молоді і спорту з питань профорієнтаційної роботи 2012-2017р.р.
ІV. Інформаційно-методичне забезпечення
1. Створити та постійно оновлювати інформаційну базу даних щодо профілів навчання в навчальних закладах району 2012-2017р.р.
2. Організовувати проведення районних семінарів для вчителів, які працюють в профільних класах Щорічно
3. На засіданнях методичних об’єднань вчителів -предметників обговорювати питання щодо викладання нових спецкурсів, курсів за вибором, факультативів в профільних класах 2012-2017р.р.
4. Організувати передплату періодичних видань в загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням профілів навчання Щорічно
5. Періодично висвітлювати в засобах масової інформації кращий досвід роботи педагогічних колективів шкіл району з питань організації до-профільної та профільної підготовки Постійно
6. Розширити мережу факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів 8-9 класів з метою поглибленого вивчення окремих предметів 2012-2017р.р.
7. Проводити в навчальних закладах моніторинги щодо вивчення запитів учнів, батьків, педагогів з питань організації профільного навчання 2012-2017р.р.
8. Періодично забезпечувати навчальні заклади району методичними розробками та рекомендаціями щодо вдосконалення допрофільної підготовки і профільного навчання 2012-2017р.р.
V. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення
1. Продовжити роботу щодо поповнення профільних навчальних кабінетів відповідним унаочненням, приладами та комп’ютерною технікою 2012-2017р.р.
2. Оновлювати меблі та здійснювати поточний ремонт в кабінетах профільного навчання 2012-2017р.р.
3. Поновити комп’ютерну техніку в Староостропільському НВК До 2015р.
4. Вивчати питання готовності педагогічних кадрів до роботи у профільних класах 2012-2017р.р.
5. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють у профільних класах 2012-2017р.р.
6. Забезпечити викладання профільних предметів високо досвідченими педагогами 2012-2017р.р.
7. Встановити постійний контроль за станом впровадження та результативність профільного навчання та допрофільної підготовки 2012-2017р.р.
Кiлькiсть переглядiв: 910