Програма впровадження
у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
Старокостянтинівського району інформаційно-комунікаційних технологій
«Сто відсотків» на 2011- 2015 роки

Мета Програми

Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- розроблення методичного забезпечення впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій;

-оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета «Інформатика»;

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

- надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;

- удосконалення методичної допомоги в системі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у міжкурсовий період в сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;

- створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

- створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об’єднань;

- формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.

Програма передбачена на період до 2015 року.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення нормативно-правової бази;

- оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

- створення відкритої мережі освітніх ресурсів;

- оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;

- підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

- забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;

- забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

- створити та використати у навчальному процесі сучасні електронні навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет;

- створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

- сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх ефективний електронний зв’язок з провідними фахівцями та вченими;

- забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить __890,2____ тис. грн., у тому числі 890,2 тис. грн.. за рахунок районного бюджету .

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному

розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Додаток 1
до Програми

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування

Програми впровадженняу навчально-виховний процесзагальноосвітніх навчальних закладів Старокостянтинівського району інформаційно-комунікаційних технологій
«Сто відсотків» на 2011- 2015 роки

Джерела фінансування Орієнтований обсяг фінансування тис..грн У тому числі по роках
2011 2012 2013 2014 2015
Районний бюджет 890,2 154,0 186,0 174,4 236,8 139,0
УСЬОГО 890,2 154,0 186,0 174,4 236,8 139,0Додаток 2
до Програми

Завдання і заходи з виконання Програми впровадженняу навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Старокостянтинівського району інформаційно-комунікаційних технологій
«Сто відсотків» на 2011- 2015 роки

Найменування завдання Найменування показника Значення показника Найменуванн я заходу Розпорядник коштів Джерала фінансування Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис.грн. У тому числі
Усього За роками За роками
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
І. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
1. Забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу Кількість вчителів на один комп»ютер 18 32 28 25 21 18 Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів Відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет 121,0 6,0 20,0 21,0 36,0 38,0
Кількість учнів на один компютер 10 14 13 12 11 10 Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп»ютерною технікою Відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет 168,0 - 39,0 41,0 43,0 45,0
2. Надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету Кількість шкіл які мають широкосмуговий доступ до Інтернету (%) 80 14 27 46 65 80 Користування широкосмуговим доступом до Інтернету Відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет 103,2 6,0 12,0 20,4 28,8 36,0
ІІ. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів
1. Створення освітнього порталу для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у між курсовий період Кількість вчителів , залучених до навчання у між курсовий період (%) 100 30 20 20 30 - Упровадження системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня ( очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі Відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет 370,0 111,0 74,0 74,0 111,0 -
Упровадження курсів та тренінгів для самостійного підвищення кваліфікації Відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет 57,0 - 10,0 12,0 15,0 20,0
2. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників Кількість вчителів , які володіють компетентністю в інформаційно-комунікаційних технологіях (%) 100 50 100 - - - Упровадження системи підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно-комунікаційних технологій Відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет 50,0 25,0 25,0 - - -
3. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів інформатики Кількість вчителів , які пройшли навчання на тематичних курсах (%) 100 28 57 85 100 - Створення системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики в між атестаційний період з використанням дистанційних технологій Відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет 21,0 6,0 6,0 6,0 3,0 -
УСЬОГО за Програмою 890,2 154,0 186,0 174,4 236,8 139,0Додаток 3
до Програми

Очікуванні результати виконання Програми впровадженняу навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Старокостянтинівського району
інформаційно-комунікаційних технологій
«Сто відсотків» на 2011- 2015 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдань Значення за показниками
Усього У тому числі за роками
2011 2012 2013 2014 2015
1. Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій Кількість учнів на один комп»ютер 10 14 13 12 11 10
2. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів з інформаційно-комунікаційних технологій Кількість вчителів , які володіють інформаційно-комунікаційними технологіями (%) 100 60 40 - - -
Кiлькiсть переглядiв: 630